Voor wie is de POP-UP speelplek bedoeld?

Algemeen

De POP-UP speelplek wordt vaak op twee manier gebruikt:

1. Als tijdelijk project in een (probleem)wijk. De POP-UP functioneert dan als tool om de sociale cohesie te verhogen, kinderen meer te laten buitenspelen en als positieve aanleiding om allerlei wijkprocessen op gang te brengen of open te breken. De plaatsing brengt een dialoog op gang tussen de opdrachtgever en de wijkbewoners. En versterkt de sociale verbindingen in de wijk.

2. Als tijdelijke speelplek op plaatsen waar wel dringend behoefte is aan een speelplek, maar waar een vaste speelplek (nog) niet wenselijk/handig/mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan woonplekken die ergens tijdelijk staan en waar je ook een speelplek bij zou willen hebben.      Gemeenten

Tot nu toe zijn de meeste afnemers van de POP-UP speelplek diverse gemeenten geweest. Zo stond er al een POP-UP in 's-Hertogenbosch (3x), Utrecht (2x), Gorinchem, Lelystad en Haarlem. 

Een greep uit de doelstellingen bij deze plaatsingen:- de sociale verbinding in de wijk vergroten en kinderen meer laten buitenspelen
- uitproberen van een locatie als speellocatie
- de dialoog met bewoners op gang brengen binnen de wijkaanpak
- tijdelijke speelplekken creeëren bij opvanglocaties, zodat ook daar de kinderen heerlijk kunnen spelen

En een greep uit de resultaten:
- duidelijke, aantoonbare (meerdere praktijkonderzoeken) stijging van de sociale cohesie tijdens de plaatsing en tot een half jaar daarna
- plaatsing van een vaste speelplek op de locatie en/of opfrisbeurt + kleine uitbreiding van de bestaande speelplekken in de wijk
- vertrouwen van bewoners in de gemeente deels hersteld
- positieve reuring in de wijk en doorbreking van de negatieve sfeer en berichtgeving

Woningbouwverenigingen

Zie punt 1 en 2 bij "Algemeen".Bij sommige plaatsingen van de POP-UP speelplek is de woningbouwvereniging samen met de gemeente een belangrijke partij in het proces. De inzet van de POP-UP kan zowel op gebruiksmanier 1, als op gebruiksmanier 2 erg nuttig zijn voor een woningbouwvereniging.  

Aannemers

Voor aannemers kan een tijdelijke speelplek erg nuttig zijn. Nieuwbouwwijk al bijna klaar? Er wonen al mensen? Maar de vaste speelplek laat nog op zich wachten? Dan kan een tijdelijke speelplek uitkomst bieden! Wij ontzorgen, omdat het helemaal aan ons uitbesteed kan worden. Wij komen hem opbouwen, onderhouden hem, zorgen dat hij voldoet aan de wetgeving en komen hem ook weer afbreken als hij niet meer nodig is.